Jak to funguje

ISB využívá ekologickou úpravu vody, spočívající v proměně krystalické struktury vápníku nízkým elektrickým napětím. Napětí vzniká při průtoku vody na základě fyzikálního principu mezi zinkovou anodou - umístěnou uvnitř ISB a mosaznou katodou - obalem ISB.

Toto galvanické napětí způsobí, že se malé jehlicovité částečky vodního kamene (kalcit) shlukují do větších částic kulovitého tvaru (aragonit). Ty jsou až 15krát větší a nepřichytávají se na stěnách potrubí. Větší částice jsou také snáze strhávány proudem a na své další cestě potrubím pak proudící voda odplavuje všechny částečky, i ty již na potrubí ulpělé.

Korozi zabraňuje ISB reakcí mikročástic zinku se sekundárním železem, obsaženém ve vodě (hnědá voda), které pozvolna mění v magnetit a zcela tak zastavuje proces koroze a rozkladu v celém potrubním systému