FAQ – Často kladené otázky

Otázky

Jak se pozná, že zařízení již nefunguje?
Mohou se změněné částice někde ukládat?
Proč je nutné ISB® “uzemnit”?
Jak dlouho trvá účinek?
V kterých místech by měl být ISB® instalován?
Je ISB® účinný v systémech s horkou vodou?
Najde ISB® uplatnění opravdu všude?
Proč je ISB® lepší než magnetická úprava?
Ušetří ISB® energii?
Jaká je životnost zařízení ISB®?
Co způsobí, že se ztratí po aplikaci ISB® chuť chlóru z vody?
Má vliv ISB® na chuť vody?
Změkčí ISB® vodu?
Proč dojde ke snížení spotřeby chemikálií v plaveckých bazénech a chladících věžích po aplikaci ISB®?
Proč je lepší používat ISB®, než chemický prostředek na úpravu vody?
Jak dojde k zastavení koroze?
Za jak dlouho vyčistí ISB® systém?
Jak dojde k vyčištění starých nánosů?
Ovlivňuje turbulentní proudění výkon ISB®?
Je ISB závislý na rychlosti proudu vody?
Ovlivní ISB® nějak tlak vody?
Vlastní ISB® certifikát pro pitnou vodu?

Odpověď

1. Jak je možné poznat, že zařízení již nefunguje?

Tak, že se vodní kámen ne v aragonitové (jemná vláknina), ale v kalcitové formě (tvrdý kámen) znovu začne ukládat na povrchu výhřevných ploch.


2. Mohou se změněné částice někde ukládat?

V běžném přímém vodovodním systému jsou částice rozptýlené a procházejí  bez překážek. V systémech, které médiem cirkulují a nebo obsahují místa, kde může dojít k usazování, může být nutné podniknout opatření, která by tyto částice odstranili buďto filtrací, nebo vyplachováním. Obyčejně se tato otázka vůbec neřeší. Například rychlovarné konvice v domácnostech mohou být občas vyčištěné a vypláchnuté, aby se zbavili jemných aragonytových mikročástic(proměněná krystalická mřížka vápnika z tvrdého kalcitu na jemný aragonit). Je to ovšem malá cena za odstranění a prevenci nánosu vodního kamene a za to že celý vodovodní systém je chráněn v čisté vodní lázni.


3. Proč je nutné ISB uzemnit?

Technologie ISB využívá anodickou vlastnost zinku, kde mezi zinkovou anodou a katodou (obalem ISB) dochází k přirozenému napětí 1 V. Toto napětí způsobuje, že mikročástice vápnika (kalcit) se do sebe shlukují a vytvářejí 15-násobné zvětšené mikročástice vapnika (aragonit). Uzemnění ISB je nutné z toho důvodu, aby se nenarušilo napětí 1 V mezi anodou a katodou, jakoukoli statickou, nebo vnější energii. Došlo by pak k tomu, že ISB by bylo zcela nefunkční. Uzemnění není nutné tam, kde je vodovodní systém v plastu.


4. Jak dlouho trvá účinek?

V porovnání s ostatními prostředky si ISB vybudoval nejvyšší uznání pro velikost přeměněných částic. Velké částice mají o mnoho menší plochu než součet menších se stejným celkovým objemem. Proto jim déle trvá špatné rozpouštění do roztoku a následně tak dochází v upravovaném systému k dlouho trvajícímu efektu. Když je voda upravovaná ISB dá se očekávat, že bude odstraňovat nánosy z potrubí o mnoho déle, než konkurenční výrobky, které produkují menší částice. Výrobce ISB začal jako první využívat laserovou analýzu částic na striktní určení efektu způsobených jeho výrobky. Do roku 1993, než byla tato metoda použita, se používali falešné a nevědecké postupy, které ukazovali zařízení na úpravu vody jako kdyby tu docházelo k nějakým "magickým" účinkům. Německá roztocká univerzita po detailním výzkumu našeho výrobku v roce 2002 prohlásila: "Je dokázáno, že ISB způsobuje zvýšení koncentrace částic s faktorem 1,6 - 2,2 při zkoušce na modelovém okruhu. Ve stejném čase bylo možné zaznamenat pomocí spektrální analýzy zvýšení částic z 10 µm2 na 250 µm2"


5. V kterých místech by měl být, ohledně vybavení, ISB umístněn?

Ideálně by mělo ISB zařízení být umístněno alespoň pár metrů od zařízení, které má být chráněno. To zajistí správnou funkci - růstu změněných částic vodního kamene před tím, než se voda dostane do míst, kde se vytváří vodní kámen.


6. Je ISB účinný v systémech s horkou vodou?

ISB se stává nejoblíbenějším způsobem ochrany teplo-vodních systémů v domácnosti proti vodnímu kameni a korozi.

  
7. Najde ISB uplatnění opravdu všude?

ISB byl původně navržený specificky na úpravu pitné vody. Zařízení se však dnes stává stále víc žádaným i na efektivní úpravu vody užitkové. V Kanadě je 52 vodárenských věží vybaveno systémem ISB pracujících v čistém prostředí bez bakterií, šetří vodu a snižují použití chemikálií na absolutní minimum. Obří korejský výrobce oceli Posco nedávno koupil jednotky s průměrem 14´´, aby chránil vodní systém proti korozi a vodnímu kameni. 12. Proč je kombinace zinku, kavitace a dielektriky v zařízení ISB důležitá? Zařízení ISB na úpravu vody využívá kombinaci efektů, které zvyšují pravděpodobnost, že dojde k vysrážení vodního kamene z vody. Kavitace vyvolává masivní změny tlaku, rozkládající hydrogenuhličitanové molekuly. Částice zinku představují potřebné krystalizační jádro, dielektrika vyvolává statické efekty.

  
8. Proč je ISB lepší než magnetické jednotky?

Ideální magnetická jednotka je navržená tak, aby vytvářela magnetické pravoúhlé siločáry, vzhledem k proudu média. Podle Faradayových zákonů se tak vytváří elektromotorická síla, která způsobuje změny v molekulách vody. Při příliš pomalém proudění dochází k omezenému vytváření elektromotorických sil a příliš rychlé proudění vede k turbulentnímu proudění, což může ovlivnit konstrukci zařízeni. ISB je o mnoho všestrannější co se týká podmínek proudění a současně má výhodu ochrany proti korozi díky patentované zinkové anodě.


9. Ušetří ISB energii?

Ano. Protože ISB odstraní existující nánosy vodného kamene z výhřevných povrchů, jako například nádrží a horko-vodního topení, či potrubí. Spotřebuje se méně energie na ohřev vody. Hloubka vrstvy vodního kamene dosahující jen 5mm může zvýšit náklady na ohřev vody o 25%.


10. Jaká je životnost zařízení ISB?

To záleží na kvalitě a objemu vody protékající ISB. Hodně zařízení ISB stále bezproblémově pracuje bez údržby nebo oprav, jak v domácnostech, tak i v průmyslu i po 10 letech užívání. Samozřejmě v agresivních vodách, kde je ISB namontováno, aby chránilo proti korozi, je možné očekávat nižší životnost anody. Na nedávném veletrhu Maintec 2005 náš kanadský distributor ohlásil, že zinkové anody ISB instalované před 10 roky na houbové farmě jeví minimální známky opotřebování a farmář je velmi spokojený s účinností našeho zařízení.


11. Co způsobí, že se ztratí po aplikaci chuť chlóru z vody?

Volný chlór je absorbován vysráženými částicemi.


12. Má vliv ISB na chuť vody?

ISB zlepšuje chuť vody "maskováním" nepříjemných příchutí třeba chlóru. Někteří experti na poli fyzikální úpravy vody předpokládají, že tyto chuti bývají pohlceny ve vysrážených pevných látkách.13. Zmekčí ISB vodu?

Ne ve striktním významu slova změkčení, avšak po vysrážení některých rozpuštěných látek je možné snížit množství mýdla a mycích prostředků. "Měkčí pocit" je na vodě často znatelný.


14. Proč dojde ke snížení spotřeby chemikálií v plaveckých bazénech a chladících věžích po aplikaci ISB?

Odstraněním usazeného vodního kamene dojde ke snížení míst s vhodnými podmínkami pro životnost bakterií.


15. Proč je lepší používat ISB, než chemický prostředek na úpravu vody?

Chemické metody ztrácejí svoji oblíbenost, protože jejich používání způsobuje znečištění povrchových i podzemních vod. Například v nejdůležitějších průmyslových zemích je zakázáno používat fosfáty při výrobě pracích prášků, protože jejich použití způsobuje nárůst řas a dalších organismů, které z vody odčerpávají kyslík. Bez kyslíku dochází k devastaci vodních nádrží a řek. Tam, kde se recyklují vody dokonce dochází, při využívání změkčovadel, ke zvýšenému množství sodíku v pitné vodě. Likvidace chemikálií je drahá a jejich užívání samozřejmě poškozuje životní prostředí. Chemikálie můžou způsobit ohrožení zdraví a bezpečnosti.


16. Jak dojde k zastavení koroze?

Pod pláštěm ISB je ryzí zinek. Zinek je v celém vodovodním systému nejméně ušlechtilý kov a proto oxiduje jako první. Obětující se zinková anoda tímto způsobem chrání před korozi celý vodovodní systém. Zinek uvolňovaný z anody ISB podporuje katodickou ochranu potrubí. Elektrony uvolněné ze zinku (Zn) reagují se rzí (Fe2O3)a vzniká magnetit (Fe3O4). Magnetit vytvoří na stěnách potrubí ochranný film a koroze se tím zastaví. Tento jev je známý a vědecky doložený.


17. Za jak dlouho vyčistí ISB systém?

Potřebný čas je závislý na vícero potřebných faktorech - především na hloubce nánosů vodního kamene a objemu protékající vody. ISB ovšem svoji úlohu začne plnit okamžitě po instalaci. 


18. Jak dojde k vyčištění starých nánosů?

Srážením vodního kamene v upravené vodě dochází k její nižší nasycenosti a tím i k její zvýšené agresivitě, vůči již existujícím nánosům. Tato méně nasycená voda díky ISB, je schopná po čase obrousit v mikročásticích staré nánosy.


19. Ovlivňuje turbulentní proudění vody výkon ISB?

Konstrukce ISB vyvolává víření vody pro zlepšení výsledků úpravy vody.


20. Je ISB závislý na rychlosti proudu vody?

Na rozdíl od jiných výrobků je ISB méně závislé na rychlosti proudění vody a přináší skvělé výsledky napříč celým spektrem podmínek toku vodního proudu.


21. Ovlivní ISB nějak tlak vody?

Vnitřní konstrukce ISB je navržená tak, aby docházelo k víření vody. To způsobuje minimální snížení tlaku (cca 0.05%), a je tedy zcela nepravděpodobné, že by došlo k ovlivnění tlaku volného proudu.


22. Odpovídá ISB předpisům o vodě?

Výrobce podnikl všechny kroky k tomu, aby se ujistil, že ISB odpovídá i těm nejpřísnějším předpisům pro materiály a jejich využití v aplikacích spojených s pitnou vodou. Laboratorní testy prokázaly, že ISB zapříčinil snížení úrovně mikroorganismů v potrubních systémech. Výrobek má certifikáty WRAS a TÚV GS a byl testován při tlaku 101 356 kPa. ISB má také certifikát výrobku pro ČR pro pitnou i užitkovou vodu.